Tip van de week: van zwart-wit naar kleur

Bijna iedereen weet dat je een kleurenfoto naar zwart-wit kunt omzetten, in de camera of op de computer. Maar het kan ook handig zijn om een zwart-witfoto om te zetten naar een kleurenbestand. De kleuren krijg je er niet mee terug, hoewel je het beeld wel kunt ‘omkleuren’. Maar je hebt met een zwart-witfoto die formeel een kleurenfoto is veel meer bewerkingsmogelijkheden tot je beschikking.

De foto hierboven had van zichzelf al heel weinig kleur. In Adobe Camera Raw is hij met behulp van de Fujifilm-filmsimulatie ACROS naar zwart-wit omgezet, en daarbij is meteen het contrast opgepept. Als je zo’n zwart-witfoto nog een extra boost wilt geven met de plug-infilters uit Luminar of de Nik Collection, kom je echter voor een nare verrassing te staan. Die opties geven in het Filter-menu niet thuis: ze zijn grijs en dus niet toegankelijk. Hetzelfde geldt voor een hele reeks Aanpassingen in het menu Afbeelding.

Gelukkig is daar simpel wat aan te doen. In het tabje van de foto zie je achter de bestandsnaam tussen haakjes Grijs. Het is dus een grijswaardenbestand. Kies Bewerken > Omzetten in profiel en selecteer dan in het venster onder Doelruimte een nieuw (kleuren)profiel. Gevorderde beeldbewerkers die hun foto willen printen, kunnen het beste Adobe RGB kiezen, maar voor scherm- en vooral webgebruik is sRGB de meest voor de hand liggende en veiligste keus. Als je nu Filter kiest in het hoofdmenu, zul je zien dat je de plug-ins wel kunt aanvinken (de opties zijn nu zwart). Bij de Aanpassingen idem dito.

Als je in raw-formaat fotografeert, kun je het jezelf nóg makkelijker maken door onder in het Camera Raw-venster meteen sRGB of Adobe RGB in plaats van Gray Gamma te kiezen.

Scroll Up );